Topografinė nuotrauka yra reikalinga prieš pradedant bet kokius projektavimo darbus. Topografiniame plane vaizduojama visa žemės paviršiaus situacija, esami inžineriniai tinklai, žemės naudmenos, žemės paviršiaus aukščiai išreikšti altitudėmis. Nuotrauka atliekama valstybinėje „LKS 94″ koordinačių sistemoje.

Topografinis planas derinamas su savivaldybės įgaliotu asmeniu, bei inžinerinius tinklus tiesiančiomis ar aptarnaujančiomis bendrovėmis.

Topografinis planas pateikiamas Skaitmeninėje ir popierinėje formose

Topografinė nuotrauka galioja vienerius metus.

Reikalingi dokumentai:

  1. Žemės sklypo planas
  2. Žemės sklypo nuosavybės pažymėjimas