pastatu kadastriniai matavimai

Atliekama šių statinių inventorizacija:

 

Paslaugos:

  • Atliekame pastatų kadastrinius matavimus – inventorizaciją;
  • Konsultuojame dėl statybų užbaigimo, aktų bei deklaracijų pildymo;
  • Atstovaujame registruojant/išregistruojant pastatus;
  • Konsultuojame pastatų teisinės registracijos klausimais.

 

 

Statinių (pastatų, patalpų) kadastriniai matavimai atliekami statiniams (juos pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus ar kitaip pertvarkius), kuriems Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka privalomas statybos leidimas ir pripažinimas tinkamais naudoti.

Kadastriniai matavimai atspindi daikto dydį, fizinę būklę, turto vertę, buvimo vietą (adresą) ir kitus objekto rodiklius, taip pat fiksuojamus nekilnojamojo turto pakitimus.

Kadastrinių matavimų paslaugą sudaro nekilnojamojo turto kadastro duomenų surinkimas ir kadastrinių matavimų bylų parengimas.

 

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo (statinių) registro pažymėjimas;
  • žemės sklypo geodezinis ar preliminarus planas;
  • statybos (rekonstrukcijos) leidimas;
  • projektas;
  • įsakymas dėl adreso suteikimo (jei nėra suteiktas).

 

 

Naudingos nuorodos:

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas, 2000 m. birželio 27 d. Nr. VIII-1764

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas, 1996 m. rugsėjo 24 d. Nr. I-1539

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 „Dėl nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. 828 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“